Vè giếng trời

Babui (Danlambao)May mà có cái giếng trờiĐể 3 chiến sĩ ta rơi chết chùmKịch bản té giếng thối rùmHuân chương hạng nhất hào hùng đảng traoNếu không có cái giếng trờiLấy đâu kịch bản vẽ vời ghi côngChẳng lẽ chết thượng mã phongHuân chương đem gắn đầu giường hay sao?Cũng nhờ có cái giếng trờiĐảng dựng kịch bản chương hồi liêu traiVòng vo tam quốc đất đaiHô phong hoán vũ chuyện dài Đồng TâmTin chúng là bé cái lầmChưa kịp hối hận ra nằm nghĩa trang! Babui danlambaovn.blogspot.com

Hình ảnh của Tướng Thú và Tù Nhân Lương Tâm
Monday November 18, 2019

Babui (Danlambao)

The post Hình ảnh của Tướng Thú và Tù Nhân Lương Tâm appeared first on Bao Dien Tu 24h.

Ba Đình lật ngửa
Saturday October 12, 2019

Babui (Danlambao)

The post Ba Đình lật ngửa appeared first on Bao Dien Tu 24h.