Vè giếng trời

Babui (Danlambao)May mà có cái giếng trờiĐể 3 chiến sĩ ta rơi chết chùmKịch bản té giếng thối rùmHuân chương hạng nhất hào hùng đảng traoNếu không có cái giếng trờiLấy đâu kịch bản vẽ vời ghi côngChẳng lẽ chết thượng mã phongHuân chương đem gắn đầu giường hay sao?Cũng nhờ có cái giếng trờiĐảng dựng kịch bản chương hồi liêu traiVòng vo tam quốc đất đaiHô phong hoán vũ chuyện dài Đồng TâmTin chúng là bé cái lầmChưa kịp hối hận ra nằm nghĩa trang! Babui danlambaovn.blogspot.com

Chống
Sunday April 19, 2020

Babui (Danlambao)Chống hạn đảng liếm đầu môiVắt đất ra nước thay trời làm mưaChống dịch Vú Háng đảng lừaThành tích phỏng dế 2 hòn Miền NamChống Tàu bành trướng gian [...]

The post Chống appeared first on Bao Dien Tu 24h.