Trump cũng phải sợ loại virus này!

Babui (Danlambao)