Như có Bác Hồ trong Đại thắng Đồng Tâm

Còm Sĩ Hịm (Danlambao)1. “Xuân này khác hẳn mấy xuân qua”: (*):Mậu Thân Sáu Tám (1986) cũng thua xaXưa diệt dân Nam, tưởng đà hoáchNay tru đồng chí, thịt phe ta.2. “Xuân này khác hẳn mấy xuân qua”:Địch quân ta đánh khác trước xaKẻ thù lúc trước là Mỹ NgụyĐối phương hiện đại: đám nông gia.3. “Xuân này khác hẳn mấy xuân qua”:Chẳng có đảng nào như đảng taLãnh hải giặc vào đếch cần biếtChỉ biết cắm mặt cướp đất dân.4. “Xuân này khác hẳn mấy xuân qua”:Chuột cống chuột nhắt, chạy khắp nhàNgày trước chủ nhà lo đập chuộtBây giờ chuột rượt chủ chết cha.5. “Xuân này khác hẳn mấy xuân qua”:Cộng Sản Việt Nam lại “thăng hoa”Mặt lợn tiến lên ra mặt chuộtToàn dân vừa đập lại vừa la.6. “Xuân này khác hẳn mấy xuân qua”:Mặt mày nhà đảng lũ quỷ maNhân dân cả nước run khiếp sợVãi đái trong quần với đảng ta.7. “Xuân này khác hẳn mấy xuân qua”:Chẳng có đảng nào như đảng taLãnh hải giặc vào đếch cần biếtChỉ biết cắm mặt cướp đất dân.8. “Xuân này khác hẳn mấy xuân qua”:Mặt trận Đồng Tâm: ta đánh ta,Anh hùng liệt sĩ: ba té giếngĐịch chết trên giường: một ông già.9. “Xuân này khác hẳn mấy xuân qua”:Hài Tết, Hoài Linh bị dẹp quaĐể chỗ siêu hề, tên Trọng LúĐẳng cấp vượt bực thói ba hoa.10. “Xuân này khác hẳn mấy xuân qua”:Giết dân cướp đất phóng tầm caoHuân chương khen thưởng in chờ sẵnLiệt sĩ té giếng, giết nông gia.11. “Xuân này khác hẳn mấy xuân qua”:Liệt sĩ không chết giữa trường sa (sa trường)Mà tìm giếng cạn lao đầu xuốngChẳng phải vì địch, tại phe ta.12. “Xuân này khác hẳn mấy xuân qua”:Cả nước bây giờ trắng mắt raBác Đảng toàn là phường láo khoétToàn dân đứng dậy quyết đập tan.13. “Xuân này khác hẳn mấy xuân qua”:Căm hờn Cộng Đảng khắp mọi nhàMặt chuột lòi ra nguyên một đámBao năm đục khoét nát sơn hà.14. “Xuân này khác hẳn mấy xuân qua”:Lũ chuột Ba Đình chường mặt raCả nước nhân dân đà sẵn gậyPhen này nhất quyết diệt không tha.15. “Xuân này khác hẳn mấy xuân qua”:Chẳng phải đi đâu, chỉ ở nhàMở anh-tẹc-nét xem báo đảngXem hề Trọng Lú “nổ” pháo hoa.16. “Xuân này khác hẳn mấy xuân qua”:Giải Phóng Đồng Tâm thật quỷ sầuGiá như có bác (Hồ) ngày “đại thắng”Để trắng mắt ra… “bác tìm đường…”(*) Trích: “Thơ Bác” chúc Tết dân Huế- Xuân Mậu Thân 1968  Còm Sĩ Hịm danlambaovn.blogspot.com

Khiêm tốn cực kỳ!!!
Tuesday February 25, 2020

The post Khiêm tốn cực kỳ!!! appeared first on Bao Dien Tu 24h.