Nếu bác sĩ Li Wenliang (Lý Văn Lượng) ở VN…

Trước khi chết, bác sĩ Li Wenliang sẽ phải đóng phạt 20 triệu Hồ tệ trước khi được quyền chết vì tội chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân…

Đấu tố thời đại lưỡi bò
Friday November 29, 2019

Babui (Danlambao)

The post Đấu tố thời đại lưỡi bò appeared first on Bao Dien Tu 24h.

@ DLV, LLAK 47
Tuesday January 14, 2020

Trần Thị Hải Ý (Danlambao)“Trăm năm bia đá cũng mòn, Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ”! Vì dân, dân lập miếu thờ; Hại dân, dân ấy ngập mồ thối thây!Ngày xưa [...]

The post @ DLV, LLAK 47 appeared first on Bao Dien Tu 24h.