Khóc cụ Kình

Hồn Nhiên (Danlambao)Trời chưa sáng, đã bùng lên ngọn lửaLửa tham tàn đốt cháy cả Đồng TâmLửa vô minh thiêu rụi cả non sôngLửa thèm khát được làm tôi nước “lạ”Từ thủa thiếu niên chí trai cao cảCụ dốc lòng tin Đảng tận tôi trungLý tưởng xây nên nước Việt kiêu hùngĐưa dân tộc thoát xa vòng nô lệNhưng than ôi đời nhiểu nhương sóng bểLý tưởng chưa thành cụ đã mệnh vong88 năm vận nước long đongCụ những tưởng an nhàn bên con cháuNgày viên đạn ghim vào tím đau thấuCụ có kịp nhìn ánh mắt cháu thơ?Nó đang hỏi “ông, biến cố bây giờLà hậu quả những ngày ông theo Đảng?”Câu hỏi lửng lơ chưa câu giải đápCụ đã lịm dần vào cõi u mê…Non non nước nước bộn bềVết nhơ do Đảng tái tê kiếp ngườiĐau buồn lắm cụ Kình ơi!…15/1/2020Hồn Nhiêndanlambaovn.blogspot.com

Trump cũng phải sợ loại virus này!
Saturday February 01, 2020

Babui (Danlambao)

The post Trump cũng phải sợ loại virus này! appeared first on Bao Dien Tu 24h.

Khóc cụ Kình
Wednesday January 15, 2020

Hồn Nhiên (Danlambao)Trời chưa sáng, đã bùng lên ngọn lửaLửa tham tàn đốt cháy cả Đồng TâmLửa vô minh thiêu rụi cả non sôngLửa thèm khát được làm tôi nước [...]

The post Khóc cụ Kình appeared first on Bao Dien Tu 24h.