Khẩu trang bác Hồ

Babui (Danlambao)Sợ dịch Vú Háng (Wuhan) lây lanRa đường ai cũng khẩu trang đề phòngBịt miệng mới thấy an lòngBằng không lở móng long mồm siêu thăng!Dịch Hán chỉ có thuốc thangDịch Hồ có đảng nhà tù trại giamLại được miễn phí… “khẩu trang”Nhãn hiệu cầu chứng người tù lương tâmNhìn hình 2 cẩu ó đâmHầu tên la sát cung tay khoá ngàmDiệt khẩu cha Lý dã manCôn an chúng bảo “khẩu trang” bác Hồ?07.02.2020Babuidanlambaovn.blogspot.com

Máu chảy Đồng Tâm
Monday January 13, 2020

Tranducpho (Danlambao)Bốn thập niên rồi lặng im tiếng súngNgỡ thanh bình cả nước sống yên vuiBỗng hôm nay lòng đau xót bùi ngùiSúng lại nổ xé toang trời đất ViệtMột [...]

The post Máu chảy Đồng Tâm appeared first on Bao Dien Tu 24h.

Đường đi không đến
Monday October 28, 2019

Babui (Danlambao)

The post Đường đi không đến appeared first on Bao Dien Tu 24h.