Có ai còn nhớ cháu gái này không?

Babui (Danlambao)