Việt gian góp ý giùm cho "Khựa"

Bún Bò Dũng Đinh bị góp ý gỡ bỏ chữ “khựa” ở trước quánClip: Dung Dinh

Bãi Tư Chính ở đâu?
Wednesday July 31, 2019

Babui (Danlambao)

The post Bãi Tư Chính ở đâu? appeared first on Bao Dien Tu 24h.

3 giả thuyết về cái chết của Trần Bắc Hà
Thursday July 18, 2019

Vũ Đông Hà (Danlambao) – Cuộc chiến thanh trừng nội bộ đảng CS tiếp diễn với cái lò của Tổng Tịch Nguyễn Phú Trọng hoạt động không ngừng nghỉ. Lúc [...]

The post 3 giả thuyết về cái chết của Trần Bắc Hà appeared first on Bao Dien Tu 24h.