Việt gian góp ý giùm cho "Khựa"

Bún Bò Dũng Đinh bị góp ý gỡ bỏ chữ “khựa” ở trước quánClip: Dung Dinh

Nhân dân "làm chủ"
Tuesday July 02, 2019

Fred Schwarz * Trần Quốc Việt (Danlambao) dịch – Ý tưởng làm chủ tập thể hấp dẫn một số người, nhưng lợi ích của nó chỉ là ảo ảnh. Người [...]

The post Nhân dân "làm chủ" appeared first on Bao Dien Tu 24h.

Tiền vàng & Đàn bà nước Việt
Monday July 01, 2019

“Bọn nào mỗi khi tụ họp, không biết suy nghĩ gì khác ngoài việc bàn mưu tính kế để moi tiền, lấy tiền của bá tánh? Chỉ có thể là bọn cướp!” [...]

The post Tiền vàng & Đàn bà nước Việt appeared first on Bao Dien Tu 24h.