Vè Tập mò lon

Babui (Danlambao)

Luận bàn về chiến dịch chống tham nhũng hiện nay
Wednesday August 07, 2019

LaoDai Lao (Danlambao) – Chính quyền Việt Nam có vẻ rất quyết tâm chống tham nhũng khi ban hành Nghị định 59/2019/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật phòng chống tham nhũng. Theo [...]

The post Luận bàn về chiến dịch chống tham nhũng hiện nay appeared first on Bao Dien Tu 24h.