Vè Tập mò lon

Babui (Danlambao)

Vè Tập mò lon
Saturday July 06, 2019

Babui (Danlambao)

The post Vè Tập mò lon appeared first on Bao Dien Tu 24h.

Viết cho con trai vừa có bằng lái xe
Friday June 14, 2019

B.S. Lê Đình Phương – …Nhớ lại đi con, con trai nhỏ của ta! Con đã đặt chân đến Vạn lý Trường thành, ghê sợ cái nghĩa trang ngập xương [...]

The post Viết cho con trai vừa có bằng lái xe appeared first on Bao Dien Tu 24h.