Vè mở lon Việt Nam

Babui (Danlambao)

@ DLV, LLAK 47
Tuesday January 14, 2020

Trần Thị Hải Ý (Danlambao)“Trăm năm bia đá cũng mòn, Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ”! Vì dân, dân lập miếu thờ; Hại dân, dân ấy ngập mồ thối thây!Ngày xưa [...]

The post @ DLV, LLAK 47 appeared first on Bao Dien Tu 24h.

Góc trời quê Mẹ
Thursday August 29, 2019

Thầy Giáo Làng (Danlambao)

The post Góc trời quê Mẹ appeared first on Bao Dien Tu 24h.