Từ Hồng Xuân tới Hồng Ngát

Babui (Danlambao)Hồng Xuân chống lũ trong luHồng Ngát le lưỡi liếm u bọn TàuLưỡi bò nào có sao đâu?Trong phim xuất hiện chỉ vài giây thôi!Người tuyết bé nhỏ đâu rồi?Bị dân phát hiện đảng thời cúp ngayBóng đá chỉ một vài giâyGhi bàn lịch sử lủng ngay lưới nhà.17.10.2019 Babui danlambaovn.blogspot.com

Ôi tổ quốc Biển Đông dào dạt sóng!
Thursday August 15, 2019

Đặng Huy Văn (Danlambao)Ôi Tổ Quốc Biển Đông dào dạt sóng!Với Hòang Sa, Trường Sa của ta nayCùng Tư Chính bãi vàng đen trải rộngĐể mai kia xây lại nước [...]

The post Ôi tổ quốc Biển Đông dào dạt sóng! appeared first on Bao Dien Tu 24h.