Trường dạy thú Ba Đình

Babui (Danlambao)

Thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh
Sunday September 15, 2019

Đây là trò chơi cho các em nhỏ trong đêm trung thu của đội “thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh – Vì ngày mai ta xây đắp những công [...]

The post Thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh appeared first on Bao Dien Tu 24h.

Tui khoái bà đại biểu Nguyễn Thị Thanh Thuỷ!
Thursday August 15, 2019

Tư nghèo (Danlambao) – Hôm qua có bà đại biểu người em xứ Hậu (Giang) phát biểu một câu nghe thiệt đã: “đề nghị chủ tịch tỉnh đi xe máy, [...]

The post Tui khoái bà đại biểu Nguyễn Thị Thanh Thuỷ! appeared first on Bao Dien Tu 24h.