Trọng lú selfie công ước 98 ngày 29 thang 5

Babui (Danlambao)

Lào Cai đóng cửa khẩu ngưng nhập cảnh khứa Tàu
Tuesday January 28, 2020

Babui (Danlambao)

The post Lào Cai đóng cửa khẩu ngưng nhập cảnh khứa Tàu appeared first on Bao Dien Tu 24h.

Bộ Giáo dục nói láo về ca nghi nhiễm là cô giáo ở Hà Nội
Thursday March 05, 2020

CTV Danlambao – Ngày 4/3/2020, sau khi Hà Nội vừa công bố thông tin đã 5 ngày chưa phát hiện ca nhiễm mới thì một cô giáo bất ngờ ho, [...]

The post Bộ Giáo dục nói láo về ca nghi nhiễm là cô giáo ở Hà Nội appeared first on Bao Dien Tu 24h.