Trọng lú selfie công ước 98 ngày 29 thang 5

Babui (Danlambao)

Lại bị hố!!!
Wednesday August 14, 2019

Mới hôm qua loa phường của đảng hung hăng con bọ xít của “thế lực thờ địch” mắng mỏ “thế lực thù địch” và ca ngợi chiến thắng của đảng [...]

The post Lại bị hố!!! appeared first on Bao Dien Tu 24h.

Dân chủ và Độc tài, ai sẽ thắng?
Monday August 12, 2019

Thành Đỗ (Danlambao) – Ai ai cũng nhận thấy là có một ngọn gió về đòi hỏi dân chủ đã quét lên trên mọi dân tộc trên toàn cầu, làm [...]

The post Dân chủ và Độc tài, ai sẽ thắng? appeared first on Bao Dien Tu 24h.