Thủ tướng người và tưởng thú ta

Ông Narendra Modi ngoài 90 tuổi nói không cần giấy Ông Nguyễn Xuân Phúc ngoài 60 tuổi nói không cần nhìn… cử tọa Ai ngon hơn ai?

Đảng bấm nút chấm mút
Wednesday November 27, 2019

Babui (Danlambao)

The post Đảng bấm nút chấm mút appeared first on Bao Dien Tu 24h.

Khóc cụ Kình
Wednesday January 15, 2020

Hồn Nhiên (Danlambao)Trời chưa sáng, đã bùng lên ngọn lửaLửa tham tàn đốt cháy cả Đồng TâmLửa vô minh thiêu rụi cả non sôngLửa thèm khát được làm tôi nước [...]

The post Khóc cụ Kình appeared first on Bao Dien Tu 24h.