Sau cơn mưa thủy ngân đèn Rạng Đông lại sáng

Babui (Danlambao)