Phúc luỵ Trump

Babui (Danlambao)

Biển của người Việt Nam hay "hướng mặt về Trung Quốc"?!
Saturday June 08, 2019

Mẹ Nấm (Danlambao) – Khu vực bãi tắm Nhũ Tiên (tại xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) do Diamond Bay, Công ty TNHH Hoàn Cầu Nha Trang [...]

The post Biển của người Việt Nam hay "hướng mặt về Trung Quốc"?! appeared first on Bao Dien Tu 24h.

Thủ Thiêm máu chảy ruột mềm
Monday July 01, 2019

Babui (Danlambao)

The post Thủ Thiêm máu chảy ruột mềm appeared first on Bao Dien Tu 24h.