Phì phò theo bác…

Bà Trần Thị Hoàng Mai – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam báo cáo tại Hội nghị:Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam trong những năm qua đã được các cấp ủy đảng triển khai nghiêm túc, nề nếp, trở thành hoạt động thường xuyên, tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động Vinataba luôn hăng hái thi đua “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.Ông Hồ Lê Nghĩa, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam phát biểu tại Hội nghị:Toàn bộ Tổng công ty tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có hệ thống các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên, quần chúng học tập và làm theo. Tổng công ty sẽ có bước tiến mới đạt nhiều thành công hơn nữa trong các năm tiếp theo, sẽ xuất hiện thêm nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình xuất sắc tiêu biểu được tuyên dương khen thưởng trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.Bạn đọc DLB cóp lại và thêm thắt từ:https://www.moit.gov.vn/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/%C4%91ang-uy-tong-cong-ty-thuoc-la-viet-nam-%C4%91ay-manh-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-%C4%91ao-%C4%91uc-phong-cach-ho-chi-minh-16336-16.html