Một giải thưởng xứng đáng cho danh hài Công Lý

Giải thưởng chỉ thật sự có giá trị khi danh hài nhận giải từ tay một đại danh hài…

Đường đi không đến
Monday October 28, 2019

Babui (Danlambao)

The post Đường đi không đến appeared first on Bao Dien Tu 24h.

Sản phẩm đặc trưng của đảng Hồ
Tuesday December 17, 2019

Babui (Danlambao)

The post Sản phẩm đặc trưng của đảng Hồ appeared first on Bao Dien Tu 24h.