Một quốc gia ba chế độ

Babui (Danlambao)

Truyện ngắn: Người Việt "mới"
Wednesday August 07, 2019

Điệp Mỹ Linh (Danlambao) – Vừa đóng cửa Tín vừa quay sang phòng ăn, nói tiếng Anh với nhóm người ngoại quốc cùng xóm:-Kính thưa quý vị, đây là bà [...]

The post Truyện ngắn: Người Việt "mới" appeared first on Bao Dien Tu 24h.

Nhục như con cá Nục
Friday August 30, 2019

The post Nhục như con cá Nục appeared first on Bao Dien Tu 24h.