Mẹ Nấm phát biểu tại buổi Hội Đàm Các Cựu Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam Lưu Vong

Nguồn: N10TV

Vịt Lạng Sơn, vịt Ba Đình
Monday September 30, 2019

The post Vịt Lạng Sơn, vịt Ba Đình appeared first on Bao Dien Tu 24h.