Mẹ Nấm phát biểu tại buổi Hội Đàm Các Cựu Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam Lưu Vong

Nguồn: N10TV

Dân vạch mặt CSGT núp lùm bắn tốc độ
Tuesday August 27, 2019

Dân: Anh thử nói coi, Việt Nam có luật nào chui vào trong bụi để bắn tốc độ?Côn an: Tôi không chui mà tôi ngồi tôi tránh nắng.Dân: Tôi hỏi [...]

The post Dân vạch mặt CSGT núp lùm bắn tốc độ appeared first on Bao Dien Tu 24h.

Tui khoái bà đại biểu Nguyễn Thị Thanh Thuỷ!
Thursday August 15, 2019

Tư nghèo (Danlambao) – Hôm qua có bà đại biểu người em xứ Hậu (Giang) phát biểu một câu nghe thiệt đã: “đề nghị chủ tịch tỉnh đi xe máy, [...]

The post Tui khoái bà đại biểu Nguyễn Thị Thanh Thuỷ! appeared first on Bao Dien Tu 24h.