Khủng Long Ba Đình ở BVDK Xanh Pôn

Babui (Danlambao)

Có những kỷ vật để đời…!
Monday November 11, 2019

Nguyễn Ngọc Già (Danlambao) – Chiến tranh – đối với một thằng nhóc như Nguyễn Ngọc Già vào năm 1975 – chỉ còn loáng thoáng tiếng đại bác ầm ì dội về [...]

The post Có những kỷ vật để đời…! appeared first on Bao Dien Tu 24h.

Thủ tướng mắc dịch
Saturday February 01, 2020

The post Thủ tướng mắc dịch appeared first on Bao Dien Tu 24h.