"Kẻ cầm đầu" biểu tình ở Hongkong

Em bé: Heung Gong yan – (Huỳn Cỏn Dành) Người HongkongMọi người: Gayau – (Cha Dẩu) Cố lên!!!Nguồn: Facebook Người Cố Vấn Lương Tri

Góc trời quê Mẹ
Thursday August 29, 2019

Thầy Giáo Làng (Danlambao)

The post Góc trời quê Mẹ appeared first on Bao Dien Tu 24h.