Huawei Việt Nam

Babui(Danlambao)

Sao ông chủ không mở đường máu thoát thân
Friday January 17, 2020

Babui (Danlambao)

The post Sao ông chủ không mở đường máu thoát thân appeared first on Bao Dien Tu 24h.

Thân phận sao vàng
Thursday May 21, 2020

HatKa (Danlambao)Sao (vàng) này ví xẻ làm đôiNửa đem trao Mỹ, nửa dâng cho Tàu.

The post Thân phận sao vàng appeared first on Bao Dien Tu 24h.