Giáng Sinh đã tắt thở ở vườn rau Lộc Hưng

Babui (Danlambao)

Nếu bác sĩ Li Wenliang (Lý Văn Lượng) ở VN…
Monday February 10, 2020

Trước khi chết, bác sĩ Li Wenliang sẽ phải đóng phạt 20 triệu Hồ tệ trước khi được quyền chết vì tội chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang [...]

The post Nếu bác sĩ Li Wenliang (Lý Văn Lượng) ở VN… appeared first on Bao Dien Tu 24h.

Có những kỷ vật để đời…!
Monday November 11, 2019

Nguyễn Ngọc Già (Danlambao) – Chiến tranh – đối với một thằng nhóc như Nguyễn Ngọc Già vào năm 1975 – chỉ còn loáng thoáng tiếng đại bác ầm ì dội về [...]

The post Có những kỷ vật để đời…! appeared first on Bao Dien Tu 24h.