Đường đi không đến

Babui (Danlambao)

Lớp đào tạo tay sai Việt-cộng-gian của Tàu-cộng-khựa
Friday October 04, 2019

Nguồn: FB Trịnh Vĩnh Phúc

The post Lớp đào tạo tay sai Việt-cộng-gian của Tàu-cộng-khựa appeared first on Bao Dien Tu 24h.

Văn Tế Cụ Kình
Saturday January 11, 2020

Phuong Vu (Danlambao)Than ôiTiết đông về Đất Trời lạnh lẽoNhớ Đồng Tâm muôn nẻo xa xâmĐất bị cướp dân nhập viện rầm rầmCụ Kình chúng giết vì giữ làng giữ [...]

The post Văn Tế Cụ Kình appeared first on Bao Dien Tu 24h.