Đề thi Địa lý (*) Thành Đô

Babui (Danlambao)Đề thi Địa, học kỳ 2Khối lớp 11 đúng sai thế nào?Xin thưa toàn thể đồng bàoĐề thi Trung Quốc gởi nhầm sang taViệt Nam tiếp giáp ChinaNên lạc địa chỉ chạy sang bên nàyGặp Phùng Xuân Nhạ nhận ngayĐề thi tối mật đến tay học tròBộ Giáo Dục đám chăn bòGiao trứng cho ác giả đò làm ngơHoan hô hội nghị Thành ĐôĐịa lý 2 nước bây giờ thi chung(Nếu đưa tin giả… thì mừngNhưng mà lộng giả thành chân mấy hồi!!)Chú thích (*): Nguồn: Nghiệp đoàn Sinh viênBabuidanlambaovn.blogspot.com

Người Hồng Kông chuyển biểu tình sang sân bay quốc tế của thành phố
Friday July 26, 2019

Người dân Hồng Kông tọa kháng tại phi trường – Ảnh VOANewsVOANews * Hành Nhân (Danlambao) dịch – Hơn một nghìn người đã tổ chức một cuộc toạ kháng tại [...]

The post Người Hồng Kông chuyển biểu tình sang sân bay quốc tế của thành phố appeared first on Bao Dien Tu 24h.

Công an và Quân đội trong vòng tay của thái thú Tổng Tịch Nguyễn Phú Trọng và mưu đồ xâm lược của bá quyền phương Bắc
Sunday August 11, 2019

Vũ Đông Hà (Danlambao) – Khi Công an là “thanh gươm” chém dân và “lá chắn” ngăn chận lòng yêu nước, khi “Quân đội tham gia lao động sản xuất, xây dựng kinh tế [...]

The post Công an và Quân đội trong vòng tay của thái thú Tổng Tịch Nguyễn Phú Trọng và mưu đồ xâm lược của bá quyền phương Bắc appeared first on Bao Dien Tu 24h.