Đề nghị trao giải Nobel y học cho Tiến lăng quăng

Babui (Danlambao)

Cải lão hoàn đồng và quang vinh muôn năm
Friday December 06, 2019

Trần Thị Hải Ý (Danlambao) – “Nếu người giỏi mà giữ được mãi đất nước này thì Ngô Quyền, Đinh Tiên Hoàng, Lê Lợi, Trần Nhân Tông, Quang Trung, Gia [...]

The post Cải lão hoàn đồng và quang vinh muôn năm appeared first on Bao Dien Tu 24h.

Thủ tướng giỏi ghê!!!
Monday September 16, 2019

The post Thủ tướng giỏi ghê!!! appeared first on Bao Dien Tu 24h.