Đề nghị trao giải Nobel y học cho Tiến lăng quăng

Babui (Danlambao)

Liệu thế giới có bó tay. com với con Chinese virus Vú Háng (Wuhan) này không?
Tuesday March 24, 2020

Babui (Danlambao)

The post Liệu thế giới có bó tay. com với con Chinese virus Vú Háng (Wuhan) này không? appeared first on Bao Dien Tu 24h.

Virus Vũ Hán – cơ hội để Ba Đình quản lý thông tin của công dân Việt Nam
Tuesday March 10, 2020

CTV Danlambao – Ngày 10/3/2020, Việt Nam áp dụng chính sách khai báo y tế toàn dân để phòng chống dịch bệnh do virus Vũ Hán gây ra. Hai ông [...]

The post Virus Vũ Hán – cơ hội để Ba Đình quản lý thông tin của công dân Việt Nam appeared first on Bao Dien Tu 24h.