Đề nghị trao giải Nobel y học cho Tiến lăng quăng

Babui (Danlambao)

Mẹ Nấm phát biểu tại buổi Hội Đàm Các Cựu Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam Lưu Vong
Tuesday September 10, 2019

Nguồn: N10TV

The post Mẹ Nấm phát biểu tại buổi Hội Đàm Các Cựu Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam Lưu Vong appeared first on Bao Dien Tu 24h.

Luận bàn về chiến dịch chống tham nhũng hiện nay
Wednesday August 07, 2019

LaoDai Lao (Danlambao) – Chính quyền Việt Nam có vẻ rất quyết tâm chống tham nhũng khi ban hành Nghị định 59/2019/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật phòng chống tham nhũng. Theo [...]

The post Luận bàn về chiến dịch chống tham nhũng hiện nay appeared first on Bao Dien Tu 24h.