Dáng đứng VIỆT… CỘNG

DANLAMBAO

Hong Kong năm 2047 và Việt Nam năm 2020!
Wednesday July 10, 2019

Mẹ Nấm (Danlambao) – Hơn một tháng qua các cuộc biểu tình phản đối Dự luật Dẫn độ đã khiến nhiều người quan sát có thêm thông tin về hệ [...]

The post Hong Kong năm 2047 và Việt Nam năm 2020! appeared first on Bao Dien Tu 24h.

“Cuộc cách mạng không có lãnh đạo” chỉ là cái nhìn bên ngoài
Thursday June 20, 2019

Mẹ Nấm (Danlambao) – Những hình ảnh biểu tình từ Hong Kong gây cảm hứng khắp nơi trên toàn thế giới. Nhìn từ bên ngoài vào, những người xuống đường [...]

The post “Cuộc cách mạng không có lãnh đạo” chỉ là cái nhìn bên ngoài appeared first on Bao Dien Tu 24h.