Dân vạch mặt CSGT núp lùm bắn tốc độ

Dân: Anh thử nói coi, Việt Nam có luật nào chui vào trong bụi để bắn tốc độ?Côn an: Tôi không chui mà tôi ngồi tôi tránh nắng.Dân: Tôi hỏi các anh, Nhà nước trả lương cho các anh để các anh làm gì? Thế bây giờ ai cũng như anh, đứng vô để tránh nắng thì tôi hỏi anh, các anh làm việc kiểu gì?Côn an:….

Góc trời quê Mẹ
Thursday August 29, 2019

Thầy Giáo Làng (Danlambao)

The post Góc trời quê Mẹ appeared first on Bao Dien Tu 24h.