Dân vạch mặt CSGT núp lùm bắn tốc độ

Dân: Anh thử nói coi, Việt Nam có luật nào chui vào trong bụi để bắn tốc độ?Côn an: Tôi không chui mà tôi ngồi tôi tránh nắng.Dân: Tôi hỏi các anh, Nhà nước trả lương cho các anh để các anh làm gì? Thế bây giờ ai cũng như anh, đứng vô để tránh nắng thì tôi hỏi anh, các anh làm việc kiểu gì?Côn an:….

Mẹ Nấm phát biểu tại buổi Hội Đàm Các Cựu Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam Lưu Vong
Tuesday September 10, 2019

Nguồn: N10TV

The post Mẹ Nấm phát biểu tại buổi Hội Đàm Các Cựu Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam Lưu Vong appeared first on Bao Dien Tu 24h.

Tình yêu
Wednesday November 13, 2019

Hong Kong – Giấc ngủ của Tự Do (photo – Epoch Times)

The post Tình yêu appeared first on Bao Dien Tu 24h.