Chính sách "Hình sự đặc biệt" – Chiêu thức gỡ tội mới của các quan chức Cộng sản

Mẹ Nấm (Danlambao)Kênh YouTube của Blogger Mẹ Nấm:https://www.youtube.com/channel/UCuWmeQVKrEQhTwgNuqrztBA

Trần Quốc "Vượn" đang xây dựng cơ chế không thể tham nhũng
Wednesday January 08, 2020

Babui (Danlambao)

The post Trần Quốc "Vượn" đang xây dựng cơ chế không thể tham nhũng appeared first on Bao Dien Tu 24h.

Vè nhân mùa đại dịch
Saturday March 21, 2020

Babui (Danlambao)Lò, lăng chung một vần lờ…Cái lò của Trọng cái lăng của hồLăng lò mà thiếu lon luBa đình đực cái… lỗ lù không thông!Trọng lò bặt tích bặt [...]

The post Vè nhân mùa đại dịch appeared first on Bao Dien Tu 24h.