Bất chấp chúng xâm lược, đảng ta nhất quyết thúc đẩy!!!

Mình có sao người ta mới bảo mình là đảng bán nước chứ!!!

Nước có mùi LẠ
Tuesday October 15, 2019

Babui (Danlambao)

The post Nước có mùi LẠ appeared first on Bao Dien Tu 24h.