Bất chấp chúng xâm lược, đảng ta nhất quyết thúc đẩy!!!

Mình có sao người ta mới bảo mình là đảng bán nước chứ!!!

Phèo…
Saturday August 24, 2019

The post Phèo… appeared first on Bao Dien Tu 24h.