Ba mặt một lời

Babui (Danlambao)

Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
Tuesday November 05, 2019

Babui (Danlambao)

The post Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh appeared first on Bao Dien Tu 24h.

Ba ơi cộng sản là ai?
Wednesday October 16, 2019

Đặng Huy Văn (Danlambao)Ba ơi cộng sản là ai?Mà tranh đấu, đấu tranh hoài vậy baMột thời con gái đấu chaCháu trai cầm súng bắn bà, giết ôngRuộng nhà thành [...]

The post Ba ơi cộng sản là ai? appeared first on Bao Dien Tu 24h.