Ba mặt một lời

Babui (Danlambao)

Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
Tuesday November 05, 2019

Babui (Danlambao)

The post Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh appeared first on Bao Dien Tu 24h.

Từ Hồng Xuân tới Hồng Ngát
Wednesday October 16, 2019

Babui (Danlambao)Hồng Xuân chống lũ trong luHồng Ngát le lưỡi liếm u bọn TàuLưỡi bò nào có sao đâu?Trong phim xuất hiện chỉ vài giây thôi!Người tuyết bé nhỏ đâu [...]

The post Từ Hồng Xuân tới Hồng Ngát appeared first on Bao Dien Tu 24h.