Chạy có cờ

Tư nghèo (Danlambao) – Sau ngày mấy ổng phỏng dế thành đô, Tư nhỏ theo tía má dzìa quê làm giai cấp bần cố nông anh hùng. Sáng, trưa, chiều, […]