Đảng ta chửi đảng chúng

Báo Điện tử đảng CSVN vào ngày 18/6 đã đăng một bài viết “đảng chửi đảng” với nhan đề “Chống tham nhũng trong các cơ quan Phòng chống tham nhũng!”. […]