Thư gửi Kim Jong Un

Võ Ngọc Ánh (Danlambao) – Chào thân ái đồng chí Kim Jong Un, Đại nguyên soái, Lãnh đạo Tối cao Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiên,Lời đầu tôi […]

Chúc Tết

Hồ Chí Phèo (Danlambao) – Với những đảng viên cấp cao có chức vị chúc nhau gì đây? Đương nhiên chúc nhau thăng quan tiến chức, xây thêm vài căn biệt phủ, […]