Trọng lú lại tiếp tục lẩy Kiều

Babui (Danlambao)


Thursday January 01, 1970